Naše služby v oblasti požární ochrany :

revize, opravy, plnění, periodické zkoušky všech kategorií hasicích přístrojů

revize a opravy vnějších a vnitřních odběrních míst požární vody
   (hydrantových systémů, požárního potrubí, nadzemních a podzemních hydrantů)

prodej a montáž hydrantových systémů z produkce firem Pavliš&Hartmann,
    Albeco

prodej a montáž hasicích přístrojů z produkce firem Hastex&Haspr, Haspo

prodej a montáž plastových a kovových krytů na hasicí přístroje

prodej hasičského vybavení a příslušenství
   (hadice, požární proudnice, ventily, rozdělovače, savice, nástavce atd.)

prodej sorbentů chemických a ropných látek (Sorbin, Granin)

prodej autonomních hlásičů kouře (požární hlásiče)

prodej a montáž bezpečnostních tabulek a značení dle NV č.11/2002 Sb.

Služby poskytované smluvními partnery :

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dokumentace, školení, analýza a vyhledání
    pracovních rizik

požárně bezpečnostní řešení staveb, zpracování dokumentace zdolávání požáru  

zajištění funkce odborně způsobilé osoby v PO a BOZP

GROS HYDROSERVIS s.r.o.

Horní 685/18, 747 14 Ludgeřovice

IČ : 26856379
DIČ : CZ26856379

+420 723 217 094
+420 552 309 985